Startside‎ > ‎Jernbane‎ > ‎

LitteraturlisteAalborg Privatbaner: Tjenestekøreplan. Gyldig fra 3. juni 1956.
Architekten. Meddelelser fra Akademisk Architektforening
Bender, Henning og Morten Pedersen: Aalborg og cementen, Aalborgbogen 2006, ISBN 87-87409-24-0
Bendixen, Knud Erik og Kurt Gudmundsen: Jernbanen i Aalborg gennem 125 år
Beretning om Anlæget af de jydsk-fyenske Jernbaner. Afgiven den 24de Januar 1868 af den controllerende Ingenieur ved bemeldte Baner, 1868
Beretning om de jydsk-fyenske Jernbaners Drift i Aaret 1ste April 1870 til 31te Marts 1871.
Beretning om de jydsk-fyenske Jernbaners Drift i Aaret 1ste April 1871 til 31te Marts 1872.
Beretning om de jydsk-fyenske Jernbaners Drift i Aaret 1ste April 1872 til 31te Marts 1873.
Beretning om de jydsk-fyenske Jernbaners Drift i Aaret 1ste April 1873 til 31te Marts 1874.

Beretning om de danske Statsbaners Drift i Aaret 1. April 1875 til 31. Marts 1876.
Beretning om de danske Statsbaners Drift i Aaret 1. April 1876 til 31. Marts 1877.

Bornholms Museum: DBJ Historien om Jernbanerne på Bornholm, 2007, ISBN 978-87-88179-74-3
Brix, Lars: Fra Aalborghallen i 1953 til Aalborg Kongres & Kultur Center 2012-2013
Bruun, J.: Aalestrup Haandværker- og Borgerforening 1894-1919, 1919

Buch, Martin og C. I. Gomard: Danmarks Jernbaner, 1933
Christiansen, Asger: Hammelbanen, 2010 (1996)
Christiansen, Asger: Jernbanehistorisk årbog '94: 1869: Randers-Aalborg banen, 1994, ISBN 87 88632 48-2, ISSN 0904-4795
Christiansen, Asger: Jernbanehistorisk årbog '96: 1871: Vendsysselbanen, 1996, ISBN 87 88632 59-8, ISSN 0904-4795
Christensen, Per Bo og Jens Topholm: Aalborg under stilstand og fremgang fra 1814 til 1970, 1990, ISBN 87-982530-1-8 og ISBN 87-982530-5-0
Danmarks Jernbanemuseum: Tog i tiden 2011, 2011, ISSN 1603-3299
Danske Statsbaner, 2. Distrikt, Togplan 8, Gyldig fra 3. juni 1956
Danske Statsbaner, 2. Distrikt, Togplan 9 b, Gyldig fra 7. Oktober 1946
Danske Statsbaner, 2. Distrikt, Togplan 17, Gyldig fra 2. juni 1957
Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1891 til 31te Marts 1892
Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1894 til 31te Marts 1895
Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1895 til 31te Marts 1896
Danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1896 til 31te Marts 1897
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IA, 1. distrikt, Sjælland og Falster, ekskl. de elektrificerede strækninger, Nord-, Kyst-, Frederikssund- og Hareskovbanen, Gyldig fra 31. maj 1959.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IA, 1. distrikt, Sjælland og Falster, ekskl. de elektrificerede strækninger, Nord-, Kyst-, Frederikssund- og Hareskovbanen, Gyldig fra 31. maj 1964 til 29. maj 1965.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IB, 1ste Distrikt, Nord- og Kystbanen samt Frederikssund- og Slangerupbanen, Gyldig fra 3. Oktober 1948.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IB, 1ste Distrikt, Nord- og Kystbanen samt Frederikssund- og Slangerupbanen, Gyldig fra 15. maj 1949.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IB, 1ste Distrikt, Nord- og Kystbanen samt Frederikssund- og Slangerupbanen, Gyldig fra 2. oktober 1949.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan IB, 1. distrikt, De elektrificerede strækninger, Nord- og Kystbanen samt Frederikssund- og Hareskovbanen, Gyldig fra 31. maj 1964 til 29. maj 1965.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II, 2det Distrikt (Jylland og Fyn). Gyldig fra 3. Oktober 1948.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II, 2. distrikt, Jylland og Fyn, Gyldig fra 31. maj 1959.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II, 2. distrikt, Jylland og Fyn, Gyldig fra 28. maj 1961 til 26. maj 1962.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II, 2. distrikt, Jylland og Fyn, Gyldig fra 31. maj 1964 til 29. maj 1965.
Danske Statsbaner: Tjenestekøreplanens indledende bemærkninger (TIB) gyldig fra 23. maj 1971.
Danske Statsbaner: Udkast til Køreplan fra 15. maj 1949 for strækningerne Nyborg-Faaborg-Mommark Færge, Nyborg-Svendborg, Odense-Svendborg, Odense-Faaborg og Svendborg-Faaborg
Danske Statsbaner, Årsberetning for tiden 1. april 1951 til 31. marts 1952
Danske Statsbaner, Årsberetning for tiden 1. april 1954 til 31. marts 1955
Danske Statsbaner, Årsberetning for tiden 1. april 1955 til 31. marts 1956
Danske Statsbaner, Årsberetning for tiden 1. april 1956 til 31. marts 1957
Danske Statsbaner, Årsberetning for tiden 1. april 1959 til 31. marts 1960
Dansk Jernbane-Klub, 196x-196x
Dansk Jernbane-Klub: Meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub, 1961-19xx.
Dansk Jernbane-Klub: Jernbanen, 196x-
De danske Statsbaner 1847-1947, 1947
De danske Statsbaner: Samling af almindelige Ordrer og Bestemmelser m. v., Serie D, 1898-1910.
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1906 til 31te Marts 1907
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1907 til 31te Marts 1908
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1908 til 31te Marts 1909
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1910 til 31te Marts 1911
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1918 til 31te Marts 1919
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1919 til 31te Marts 1920
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1921 til 31te Marts 1922
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1922 til 31te Marts 1923
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1923 til 31te Marts 1924
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1924 til 31te Marts 1925
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1929 til 31te Marts 1930
De danske Statsbaner, Beretning om Driften i Aaret fra 1ste April 1930 til 31te Marts 1931
De danske Statsbaner, Beretning om Virksomheden Aaret fra 1ste April 1936 til 31te Marts 1937
De danske Statsbaner, Oversigt over Statsbanestrækningernes Udstyrelse m. v. samt over Baneafdelingens Virksomhed i Driftsaaret 1911-12
De danske Statsbaner, Reglement for lokale Signaler, 1. Sjælland-Falster, 1916, Fortegnelse over fremskudte Signaler
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan I. 1ste og 5teKreds. (Sjælland og Falster). Gyldig fra 1. Maj 1910
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II. 2den, 3die og 4de Kreds. (Jylland og Fyn). Gyldig fra 1. Maj 1910
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II. 2det Distrikt. (Jylland og Fyn). Gyldig fra 20. september 1938
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II. 2det Distrikt. (Jylland og Fyn). Gyldig fra 15. januar 1940
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II. 2det og 3die Distrikt. (Jylland og Fyn). Gyldig fra 1ste Oktober 1919
De Danske Statsbaner: Tjenestekøreplan II. 2det og 3die Distrikt. (Jylland og Fyn). Gyldig fra 15. Maj 1931
DSBbladet, nr. 9, november 1979
DSB: Meddelelser fra Generaldirektoratet 1920
Duus, Mogens: Kampen om Himmerlandsbanerne, 2013
Fredberg, Hans Jørn / Hansen, Poul Thor: Aalborg-Hvalpsund Jernbane, Aars-Nibe-Svendstrup Jernbane, 2009
Gregersen, A: "Hirtshalsbanen gennem 40 år, 1925 - 19. december 1966", 1966, http://www.jernbanen.dk/Tekster/Artikler/A34/Hirtshalsbanen-1925-1965.pdf Gregersen, Holstrup og Hermind: SB gennem 75 år, 1965(?)org Akvavit genne 100 Aar, 1946
Guldvang, S. A.: Glimt fra et jernbaneliv 1935-1950,bane bøger, 1995, ISBN 87 88632 53-9
Guldvang, S. A.: Danmarks smalsporede industribaner, banebøger, 1998
Hansen, Hans Peter: Jernbanerne på Als. Fra Kleinbahn til Mommark-bane. 2001.
Hansen, Heino Wessel m.fl.: 100-året for Aalborg-Hadsund Jernbane, 2000
historiskatlas.dk
hvidesandesluse.dk
Iversen, Erik: Packness - arkitekten, Hasserisstuerne, u. å., ISBN 978-87-991063-5-6
Jensen-Egeberg: Dansk Jernbaneblad, nr. 1747, 9. september 1931
Jensen, Niels E. og Nielsen, Benny Mølgaard: De dansker jernbaners signaler og sikkerhedssystemer gennem 150 år, bane bøger, 1998, ISBN 87 88632 73-3
Kjærø, Peter og Strange Arnfast: Aalborg Akvavit gennem 100 Aar
Koed, Jan: Danmarks Jernbaner i 150 år, 1997,  ISBN 87 7600 199-7
Krabbe, Poul, 1953-2002, Aalborg Kongres & Kultur Center
Larsen, Morten Flindt. De danske Statsbaner Stednavneforkortelser, 1995
Larsen, Morten Flindt: Flere forsvundne stationer, 1994
Larsen, Morten Flindt: Jernbanehistorisk årbog '01: 1901: Ny godsbanegård i København, 2001, ISBN 87 88632 85-7, ISSN 0904-4795
Larsen, Morten Flindt: Jernbanehistorisk årbog '03: 1903: Jernbane via Langebro til Islands Brygge, 2003
Larsen, Morten Flindt: Jernbanehistorisk årbog '05: 1955: Sidste persontog Skjern-Videbæk, 2005
Larsen, Morten Flindt og Bruun-Petersen, Jens: Jernbanehistorisk årbog '02: 1927: Morsøbanens regnskab afsluttes
Larsen, Morten Flindt; Nielsen, Per Topp og Poulsen, John: Roer på skinner, 2008
Laursen, Ib Skovfoged: Aalborg i festlige og farlige tider, 1998
Limfjordsbanen: Pufferen nr. 5, februar 2012
Limfjordsbanen: Pufferen nr. 6, april 2012
Limfjordsbanen: Pufferen nr. 15, marts 2014
Liste over Ekspeditionssteder for Befordring af Gods m. m. og Levende Dyr paa de danske Jernbaner (Stats- og Privatbaner) samt under nogle Skibsselskaber. Udgivet af De danske Statsbaner i Oktober 1942.
Lynggaard-Jensen, Sv. O.: Aalborg Havn: Den tekniske udvikling, 1976
Meddelelser fra Dansk Jernbane-Klub
Meddelelser fra Generaldirektionen
Meddelelser fra Generaldirektoratet
Mogensen, Ole Edvard: Signalhuse, 2011, ISBN 978-87-991676-3-0
Mortensen, Per Hauge: Havnen - Ringkjøbing Havn 100 år - Bind I - Årene 1905-1955, 2006
Mortensen, Per Hauge: Havnen - Ringkjøbing Havn 100 år - Bind II - Årene 1955-2005, 2007
Nielsen, Flemming: Byens Værft, Aalborg Værfts historie 1912-2012, 2012, ISBN 987-87-994152-3-6
Nielsen, Henrik og Allan Christensen: Vesterbro - et gennembrud. Aalborg-bogen 1983-84
Olesen, Svend B.: Jernbanebroen i Aalborg-bogen 1968 - færger - broer - tunnel
Pedersen, Georg Møller: 50 år. Kærby Grundejerforening 1955-2005, 2005
Pedersen, Kasper: TIB strækning 1, Jernbanen, august 2015, nr. 4
Poulsen, John: Byens baner, 1997, ISBN 87 88632 67-9
Poulsen, John: Nordbanen. Med tog til Nordsjælland gennem 125 år, 1991, ISBN 87-87298-20-1
Poulsen, Kristian Lyngby Poulsen: Kvægtorvet i Aalborg, 2012, ISBN 978-87-991063-6-3
På sporet af 2000
Raabyemagle, Hanne: N. P. C. Holsøe og den 'officielle' danske jernbanestation i"Fabrik og Bolig - Det industrielle miljø i Danmark", nr. 1, 1982.
Signalposten, juli 1970, nr. 4
Statsbanedriften. Tjenestekøreplan II. Jydsk-fynske Distrikt. Gyldig fra den 1ste Oktober 1900.
Statsbanedriften. Tjenestekøreplan II. Jydsk-fynske Distrikt. Gyldig fra den 1ste Maj 1901.
Thomassen, Peer: Aalborg-bogen 1969:  Til lands - til vands og i luften, 1969
Thomassen, Peer: Kolsterbanen og Rømøbanen, 1982
Thomassen, Peer: Med Lemvigbanen gennem 100 år - 1879 - 100 år - 1979, 1979
Thomassen, Peer: Midtbanen, 1977
Thomassen, Peer: Nørrebros stationer gennem 100 år 1. juli 1886-1986, 1986, ISBN 87 88632
Thomssen, Peer: Sorø-Vedde Banen, 1976
Togfløjten
Topholm, Jens: Ø-gadekvarteret i Aalborg, Aalborgbogen 2010
Udskrift af Forhandlingsprotokollen for Besigtigelses- og Expropriationskommissionen vedrørende Udvidelsen af Aalborg Statsbanestation, Anlæg af en særlig Godsbanegaard i Aalborg for de i denne By udmundende 4 Privatbaner, Udvidelsen af Svenstrup Statsbanestation samt Anlæg af en Krydsningsstation paa Statsbanestrækningen mellem Svenstrup og Aalborg. 1. Hefte. Forretningen den 13., 14. og 15. April 1899.
Viinholt-Nielsen, Lars: Svendborg-Fåborg Banen, 1995
Viinholt-Nielsen, Lars: Svendborgbanen i 125 år, 2001
Wilcke, Birger: Gribskovbanen 1880-1980, 1980, ISBN 87-87050 11-0
Wraae, Flemming og Thunberg, Steen: 70 år med Højerbanen, 1995
Aalborg Stiftstidende: Kort over Aalborg og Nørresundby med forstæder, 1969