Startside‎ > ‎Jernbane‎ > ‎Trinbrætter‎ > ‎

Broen (Middelfart-Fredericia)::


Broen trinbræt fødsels-og dåbsattest. Meddelelser fra Generaldirektoratet 8. maj 1935. Arkiv: Danmarks Jernbanemuseum/Thomas Boberg Nielsen.
Broen trinbræt og Restaurant Broen set fra Fynssiden. År: Ukendt. Fotograf: Ukendt. Et kort damptrukket tog er på vej op mod broen. Midt i billedet ses perronen for tog mod Nyborg og lidt længere fremme på østsiden af jernbanen over for restaurantbygningen skimtes perronen for tog mod Fredericia. Den østlige perron er mod syd forlænget med plankeperron.  Det vides i skrivende stund ikke, om noget tilsvarende var tilfældet for den vestlige perron. Vi bemærker 400 meter afstandsmærket ved den østligste perrons begyndelse. Afstandsmærket blev senere flyttet til perronens nordlige ende, da mellembloksignalet oppe på selve broen blev flyttet mod Fredericia. Billedet kan ses i højere opløsning her.

Broen trinbræt set fra øst på åbningsdagen. Vi bemærker "tunellen" gennem brolandingen. Tunellen skabte adgang fra den østlige perron til vestsiden af broen. Billedet kan ses i højere opløsning her. Postkort. "Eneret: Odense Papirforretning, Odense. No. 4743". Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Indvielsen af Lillebæltsbroen 14. maj 1935. Postkort. "O. P. - D 3376 35." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Broen trinbræt. Perronen for tog mod Jylland ses til højre i billedet. Den nordlige del af perronen er af grus; den sydlige del af perronen er af træ. Vi bemærker, at mærke nr. 17.7. "Perron ved trinbræt" og mærke nr. 17.1.1. "Høje afstandsmærker" er placeret ved siden af hinanden umiddelbart syd for perronen. Perronen for tog mod Fyn skimtes nederst til højre i billedet bag buskene på skråningen. Postkort. "Rudolf Olsen - Kunstforlag. Eneret Nr. 7176." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Som ovenfor men i koloreret udgave. "Rudolf Olsen-Kunstforlag, København. Copyright. Made in Denmark. - 440." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen

Lillebæltsbroen set fra vest. Ikke et postkort med det helt store sveller+skinner-indhold; men postkortet giver et godt overblik over Restaurant Broens placering i forhold til selve broen. Og skulle man en dag indgå i et væddemål om antallet af brobuer på henholdsvis Fyns- og Jyllandssiden, skal man huske, at der er 5 buer på Jyllandssiden men kun 3 buer på Fynssiden. Postkort. "Lillebæltsbroen. Eneret: O. P. O. 6619/3." Postkortet er postgået, men det er ikke muligt at tyde datostemplet. Så vidt jeg kan se, er den nye Lillebæltsbro under opførelse (byggeperiode 1965-1970) i baggrunden (der anes en rød kran på Jyllandssiden?). Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Udflugtstog ankommer til Broen trinbræt 5. august 1970. Til højre ses perron for tog mod Odense. Vi bemærker, at perronen ikke er forlænget med plankeperron mod syd. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Udflugtstog ankommer til Broen trinbræt 5. august 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Udflugtstog ankommer til Broen trinbræt 5. august 1970. Vi bemærker perronforkant af beton, grusbelægning og mod syd plankeperron. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Udflugtstog ankommer til Broen trinbræt 5. august 1970. Hybenbuskene er ved at indtage perronen. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.
Udflugtstog ankommer til Broen trinbræt 5. august 1970. Fotograf: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.

Broen trinbræt i slutningen af 1960'erne. Georg Schmidt skriver: "Her ved km 81,9 ved lågen på den nordlige perron hvor der som jeg husker det var grusperron og ikke venteskur. På sydsiden ses plankeperronen ud for venteskur og nedgang. Om der også var en nedgang henne ved afstandsmærket husker jeg ikke. Banetjenesten skulle sørge for op- og aflåsning af lågerne.". Fotograf: H. Fredslund-Andersen. Arkiv: Georg Schmidt. Tak til Georg for at billedet må vises her.


Broen trinbræt 26. juni 1969. Fotograf: Joen Jensen. Tak til Tommy Nilsson www.jernbanen.dk for at billedet må vises her.

Som det fremgår af ovenstående: N 207 med godstog 2057 på vej mod Fredericia ved Lillebæltsbroen den 16. juni 1967. Lige foran lokomotivet ses venteskuret på den nordlige/østlige perron. Fotograf: Ukendt. Gengivet fra Togfløjten nr. 2, 2015. Billedet kan ses i højere opløsning her.
 
Postkort. År: Ukendt Fotograf: Ukendt.
 
Postkort. År: Ukendt Fotograf: Ukendt.

Postkort. År: Ukendt Fotograf: Ukendt.

Her ses trappeopgangen på den vestre side af jernbanen. År: 1940-1945. Fotograf: Ukendt.

Udsigt fra Restaurant Broen. Postkort. Ikke postgået, men udfyldt i 1938.

Niels Munch har fundet dette billede på www.fynskebilleder.dk, hvor teksten lyder: "Kragsbjergskolen, eleverne er på udflugt. Her ved Lillebæltsbroen. Datering: 22-08-1961. Fotograf: ukendt. Sted: Middelfart. Billedenr.: 51386". Niels supplerer: "Skolen er ankommet med særtog fra Odense (FE-vogne, muligvis fremført af MP). Man er stået af ved den østlige perron, har passeret gennem tunnellen i broens landfæste og er kommet op på broens vestside langs restaurantens "fortovscafé". Bemærk også, at der er vejarbejde i den østlige kørebane, hvorfor der er opsat (manuelt betjent :-P ??) trafiklys." Mange tak til Niels Munch

"Restaurant "Broen" ved Lillebæltsbroen vil blive nedrevet i løbet af i år [1974], da det ikke har været muligt at finde en forpagter eller lejer."55)

Enkeltbillet fra Fredericia til Broen 5. april 1953. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.


Se indtil videre også her: http://www.jernbanen.dk/forum/index.php?id=60798

MelfarPosten 9. september 2015. Avisudklippet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.
___________
Noter: Se her.