Startside‎ > ‎Jernbane‎ > ‎Trinbrætter‎ > ‎

Springforbi (Klampenborg-Snekkersten)::


"Ved Springforbi Station". Postkort. Årstal: Ukendt. "Stenders Forlag Eneberettiget 8663." Billedet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Springforbi billetsalgssted. Postkort. "Peter Alstrups Kunstforlag København, Eneret." Postgået 14. september 1909. Postkortet kan ses i højere opløsning her. Arkiv: Thomas Boberg Nielsen.

Springforbi østlige ekspeditionsbygning ("vandsiden") foråret 1967. Fotograf: Svend Brandt Jensen. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Østlige ekspeditionsbygning med nordgående tog under indkørsel. Postkort. Postgået 1910.

Springforbi vestlige ekspeditionsbygning ("landsiden") foråret 1967. Fotograf: Svend Brandt Jensen. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Der har formentlig eksisteret 6-8 af disse skilte. Det viste blev solgt på lauritz.com for 2.400 kr. + salær den 6. marts 2018.

Springforbi vestlige ekspeditionsbygning ("landsiden") foråret 1967. Fotograf: Svend Brandt Jensen. Tak til Svend for at billedet må vises her.

Springforbi april 1968. Tunnellen skimtes til venstre. Fotograf: Holger B. D. Sørensen. Tak til Holger for at billedet må vises her.

Forstørret udsnit af ovenstående.

Springforbi 1984. Fotograf: Peter Sloots. Tak til Peter for at billedet må vises her.

Når man skal beskrive et ekspeditionssteds "status", skal man holde tungen lige i munden. Et ekspeditionssteds status kan anskues fra to vinkler: 1) Den sikkerhedsmæssige status 2) Den passager- og godsekspeditionsmæssige status. Jeg kender ingen af delene for så vidt angår Springforbi. For jeg har aldrig forsket i emnet. Men det har andre - og de er i skrivende stund (16. december 2013) ikke helt enige:

Svend Brandt Jensen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"Jeg er desværre ikke ejer af et signalreglement tidligere end 1944-udgaven og kan derfor kun referere hvad der står i dette:

Her fremgår det at billetsalgssteder blev forsynet med "mastesignal for billetsalgssteder". Signalet - nr 16 - kunne vise "Rejsende eller gods at optage" og vistes med en rund, brandgul skive med sort kant. På billetsalgssteder hvor alle togs standsning eller forbikørsel var fastsat i tjenestekøreplanen, blev signalet ikke opstillet.

Om der er sket ændringer i tiden fra 1911 til 1944 ved jeg som sagt ikke. I "Reglement for lokale signaler" fra 1916, er der indføjet en rettelse for Springforbi - samme station som er vist i SIR 1944 med omtalte mastesignal - at der blev etableret fast afgangslys (lys-afgangssignaler, signal C nr 111) på begge perroner i april 1922. Springforbi har aldrig haft hovedsignaler, idet strækningen var forsynet med linjeblok med signaler (blokposter) ved Trepilelågen og ved Strandmøllebroen.

I samme reglement var forøvrigt vist/beskrevet signal nr 119 "Kendingsmærke for billetsalgssteder":
To over hinanden anbragte Plankekryds, hvidmalede mod Toget. Opstilles som Regel ca. 500 m foran Billetsalgssteder"

Morten Flindt Larsen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"I tjenestekøreplanerne var Springforbi fra åbningen 2.8.1897 anført som station (togfølgestation) helt frem til 5.10.1947, derefter B. Fra 01.1.1968 til 25.5.1968 nedrykket til T.

Stationen var fra starten forsynet med hovedsignaler, men de blev fjernet 1938/39 (i tjenestekøreplanen herefter angivet som holdested uden hovedsignaler).

Ekspeditionsmæssigt var Springforbi B fra 2.8.1897, fra 1.2.1910 H (holdeplads), fra 2.5.1922 u.S. (station uden sidespor). Fra 01.1.1968 til 25.5.1968 nedrykket til T.

Før 01.05.1900 var her i øvrigt kun togstop i sommerhalvåret (1.5.-31.10.)."

Svend Brandt Jensen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"I følge mine oplysninger blev der etableret manuel linieblok mellem Klampenborg/ Skodsborg-Klampenborg ved åbningen i 1897. I oversigten fra 1916 (nedenfor) er anført, at der var to mellemblokposter mellem de to stationer.


I 1930 blev der etableret et automatisk linjeblokanlæg, fortsat med 3 blokafsnit (mellembloksignaler ved Trepilelågen og ved Strandmøllebroen):Dette linieblokanlæg blev senere erstattet af et automatisk linjeblok af mere normal type med flere AM-signaler.

Morten Flindt Larsen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"Ibrugtagning af strækningssikringsanlæg på Kystbanen:
Manuel linjeblok Klampenborg-Rungsted: 02.08.1897.
Automatisk linjeblok (I) Klampenborg-Skodsborg: 04.08.1930.
Automatisk linjeblok (II) Klampenborg-Skodsborg: 29.05.1958.
(II) Skodsborg-Klampenborg: 28.05.1958."

Morten Flindt Larsen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"Springforbi station lå præcis midtvejs i blokafsnittet mellem Trepilelågen og Strandmøllebroen. I modsætning til de øvrige stationer er Springforbi ikke anført i din oversigt over blokposter, Svend, så der har altå ikke været placeret blokapparat på selve stationen, der alene har været dækket af de to mellemblokposter. Skivesignalet med de raslende kæder har altså indtil 1938/39 været betragtet som stationens hovedsignal, skulle jeg mene.

En lignende ordning kendes fra Nørrebro gl. station (åbnet 1886). Her etableredes der først delvist sporskifteaflåsnings- og signalbetjeningsanlæg fra 12.07.1893, før da var der ingen signalgivning på selve stationen, idet den var dækket af de to blokposter ved Lyngbygade henholdsvis Stefansgade."

Erik Olsen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"[Om skivesignalet i Springforbi]:

Signaltypen var ikke et hovedsignal."

Morten Flindt Larsen, jernbanen.dk 15. december 2013:

"Hehe, nej vel. ;-) Så må der jo have været et mastesignal inden 1938/39, men ikke "på fri bane", da Springforbi jo var station (uS). For at stationen har kunnet følge toggangen, så må der vel også have været en meldeklokke eller anden forbindelse til de to blokposter, men altså ikke noget blokapparat. Af- og tilbagemelding må så være sket telegrafisk/-fonisk til Klampenborg henholdsvis Skodsborg, eller hvordan?"
_____________________________________________________________________________________________________________________
"Udgifter til Fornyelse af Anlæg og Materiel: Anlæg af Holdeplads, Springforbi kr. 5.321,83. Ført til udgift i 1909-10 kr. 4259,20. Kr. 1.062,63"58)___________
Noter: Se her.